LÍ LỊCH GIÁO VIÊN TỔ NGỮ VĂN-ÂM NHẠC-MĨ THUẬT

NĂM HỌC: 2018-2019

 TT

Họ và Tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Trú quán

Hệ đào tạo

Chuyên môn

Năm ra trường

Năm vào ngành

1

Võ Văn Trung

1964

Ninh Diêm-KH

Ninh Diêm

ĐHSP

Ngữ Văn

1985

1985

2

Lê Thị Thanh Hà

1966

Tuy Hòa-PY

Ninh Thủy

ĐHSP

Ngữ Văn

1987

1987

3

Nguyễn Thị Ngát

1974

Thái Bình

Ninh Thủy

ĐHSP

Ngữ Văn

2000

2000

4

Nguyễn T. Thanh Tâm

1979

Ninh Đa-KH

Ninh Thủy

ĐHSP

Ngữ Văn

2001

2001

5

Lưu T. Khánh Thiện

1985

Ninh Bình-KH

Ninh Thủy

ĐHSP

Ngữ Văn

2007

2007

6

Nguyễn T. Tường Vi

1985

Ninh Phước-KH

Ninh Diêm

ĐHSP

Ngữ Văn

2007

2007

7

 Nguyễn T. Thanh Huyền

1977

Nha Trang-KH

Ninh Thủy

ĐHSP

Ngữ Văn

2002

2002

8

Nguyễn Thị Lý

1984

Ninh Hòa,KH

Ninh Thủy

ĐHSP

Mĩ  Thuật

2006

2006

9

Nguyễn Thị  Kính

1982

Quảng Bình

Ninh Thủy

ĐHSP

Nhạc

2003

2003

10

Nguyễn Thị Thu Thùy

1984

Ninh Hòa,KH

Ninh Thủy

ĐHSP

Mĩ  Thuật

2006

2006

11

Võ Trịnh Ngọc Tuyền

1983

Ninh Hòa,KH

Ninh Diêm

CĐSP

Nhạc

2004

2004